PUT PROMJENE

Snimka live poziva s Petrom

Petra odgovara na pitanja i…

dijeli s nama više na tematici promjene, motivacije, kako reagirati u doticaju s okolinom i zašto je toliko bitno da se zauzmemo za sebe. 🙏💜

 

Vrijeme je sada!

U ponedjeljak, 10. listopada, imate priliku započeti proces transformacije u kojem korak po korak integrirate sve aspekte Petrinog rada u svoj život, pod Petrinim vodstvom i mentorstvom cijelog tima. Kad završite ovaj program, biti ćete bliže sebi i stanju unutarnjeg mira i harmonije. Pripremite se za početak razumijevanja te promjene procesa u vašem tijelu i vaše osobne priče.

Kliknite na donju sliku da biste dobili više informacija o ovom jedinstvenom programu!